(+48) 783 691 062 komitetwyborczy@grzymowicz.pl
Wyzwolenia 24/6

Drogownictwo i komunikacja

Ulica Artyleryjska wraz z wiaduktem kolejowym

Ulica Artyleryjska przez lata należała do zapomnianych i wstydliwych tematów miasta. Podobnie nierozwiązanym problemem był niezbędny remont wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Wojska Polskiego i Partyzantów, którego stan groził katastrofą budowlaną.

Długo oczekiwana inwestycja rozpoczęła się w roku 2011, a zakończyła w 2013. Kosztowała 106 129 229 zł. Rozwiązała istotne problemy komunikacyjne w tej części miasta, a także stała się ważnym impulsem rozwojowym do zagospodarowania terenów dawnych XIX-wiecznych obiektów koszarowych. 

Ulica Seweryna Pieniężnego

Ta niezbyt długa ulica jest najważniejszym odcinkiem traktu z północy na południe Olsztyna. Jej stan, zwłaszcza w zakresie sieci podziemnych pozostawiał wiele do życzenia i powodem wielu problemów. Funkcjonalnie ulica wiąże się z mostem św. Jakuba, któremu z uwagi na znaczną degradację groziło zamknięcie. Zakończona w połowie bieżącego roku modernizacja ulicy i budowa całkowicie nowego mostu rozwiązały te problemy. Dodatkowo przejście pod mostem pozwoliło na bezkolizyjne połączenie Parku Centralnego i parku Podzamcze.

Koszt tych inwestycji przekroczył 24 miliony złotych.

Południowa obwodnica Olsztyna

Obwodnica Olsztyna ma bardzo bogatą i dramatyczną historię. W efekcie ciągłego odwlekania przez rząd decyzji o jej budowie, mieszkańcy wspólnie z prezydentem wyszli z protestem na ulicę. Ta determinacja doprowadziła do podjęcia przez rząd ostatecznej decyzji o jej realizacji. Całkowita budowa obwodnicy zakończy się w połowie przyszłego roku, a dla ruchu samochodowego zostanie otwarta do końca roku bieżącego. Dla miasta oznaczało to konieczność dobudowania dróg dojazdowych do zlokalizowanych na jej przebiegu węzłów komunikacyjnych. W efekcie przebudowywane są ulica: Towarowa, 5. Wileńskiej Brygady AK oraz zakończono przedłużenie ulicy bp. Płoskiego. Konsekwentnie przebudowywane są także ulice funkcjonalnie z nimi powiązane.

 Prace zostaną zakończone do końca tego roku. Ich koszt wyniesie prawie 170 milionów zł.

Olsztyńskie tramwaje

„Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego w Olsztynie” to największy projekt tego dziesięciolecia.  Obejmował kilka zadań, takich jak: budowa bus-pasów, budowa zajezdni tramwajowej, stworzenie inteligentnego systemu sterowania ruchem ITS, budowa ulicy Obiegowej. Jednak największym jego modułem było zbudowanie od podstaw nowej trakcji tramwajowej.  W grudniu 2015 roku, po 50 latach nieobecności, tramwaj powrócił na ulice Olsztyna. Obecnie, codziennie korzysta z tego środka lokomocji 20 tysięcy pasażerów.

Na budowę trakcji i zakup tramwajów wydano 665 miliony złotych, przy 376 milionach dofinansowania ze środków unijnych. 

Ulica Biskupa Tadeusza Płoskiego

Ulica Bp. Tadeusza Płoskiego, stanowiąca przedłużenie alei Sikorskiego, to bardzo ważny element wewnętrznej obwodnicy południowych dzielnic Olsztyna. Od momentu zakończenia jej budowy w roku 2010 stała się ważną arterią komunikacyjną Olsztyna.  
Od grudnia 2015 roku ulicą Płoskiego jadą również olsztyńskie tramwaje. Ulica jest także jednym z kluczowych ciągów komunikacyjnych do południowej obwodnicy Olsztyna. 

Koszt inwestycji przekroczył 23 miliony zł.

Ulica Bałtycka

Przebudowa ulicy Bałtyckiej była podnoszona przez mieszkańców Likus, Redykajn i Gutkowa od lat. Ta ważna i mocno obciążona ruchem arteria komunikacyjna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527 jest dla mieszkańców północnych osiedli jedynym dojazdem do centrum miasta. Intensywność ruchu dodatkowo potęgują zlokalizowane przy ulicy szkoły oraz fakt, iż służy ona jako droga rowerowa i trakt pieszy wiodący nad olsztyńskie jeziora.   

Nowa ulica Bałtycka to dwie dwupasmowe jezdnie oraz wyodrębniona ścieżka rowerowa.

Jej budowa zakończyła się w roku 2014, a kosztowała ponad 24 miliony  zł.

Skrzyżowanie ulic: Warszawska - Obrońców Tobruku - Armii Krajowej

To jeden z najważniejszych węzłów drogowych w mieście, gdzie krzyżują się drogi krajowe: nr 16 (Ostróda – Ełk) i nr 51 (Olsztynek – granica państwa). Największym problemem skrzyżowania był brak tzw. prawoskrętów, co znacznie ograniczało jego przepustowość. Ponadto aleja Warszawska jest jedyną drogą łączącą kampus uniwersytecki z centrum miasta, a tym samym jest mocno obciążona ruchem samochodowym, rowerowym i pieszym. Przebudowa skrzyżowania była od lat postulowana przez kierowców. Okazała się bardzo trudną, ponieważ prowadzono ją bez wyłączania ruchu. 

Prace zakończyły się w roku 2014. Kosztowały blisko 14 milionów zł

Przestrzeń publiczna

Park Centralny

Przez długie lata Park Centralny istniał tylko w wyobrażeniach architektów. Pomimo, że jest to pięknie położone miejsce w centrum miasta, z urokliwie wijącą się Łyną, stworzenie takiej oazy zieleni i wypoczynku wydawało się nieosiągalne. Po latach marzeń Olsztyn odzyskał 13 hektarów przestrzeni parkowej. Brzegi Łyny połączyły nowe mostki, a w centralnej części parku pojawiła się fontanna z małą sceną.  Liczni mieszkańcy Olsztyna odwiedzający Park Centralny tylko potwierdzają, jak bardzo był on potrzebny.

Jego stworzenie kosztowało blisko 11 milionów zł.

Place miejskie: Solidarności, Jedności Słowiańskiej, Jana Pawła II

Olsztyn posiada bardzo wiele placów, które w założeniach powinny pełnić funkcje reprezentacyjne. Niestety, ich stan techniczny uniemożliwiał im pełnienie tej roli. W latach 2010 – 2014 udało się część z nich zrewitalizować, dzięki czemu odzyskano piękną przestrzeń w centralnej części miasta.  

Rewitalizacja placów kosztowała ponad 9 milionów zł. 

Park Podzamcze

Park Podzamcze to ulubione miejsce spacerów mieszkańców Olsztyna. Piękne położenie w granicach Starego Miasta, starodrzew i przepływająca malowniczo Łyna dowodzą, że jest to idealne miejsce na wypoczynek. W tym roku (2018), w wyniku przebudowy mostu św. Jakuba połączono bezkolizyjnie park Podzamcze z Parkiem Centralnym.   

Rewitalizacja tego wyjątkowego miejsca kosztowała 8,5 miliona zł. 

Park Jakubowo

To jeden z najstarszych olsztyńskich parków. Chociaż jest bardzo piękny, przez lata był mocno zaniedbany. Staraniem społeczności Zatorza został poddany rewitalizacji w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego i był to proces rozłożony w czasie. Park po rewitalizacji jest ulubionym miejscem spacerów mieszkańców tej części miasta i miejscem wielu ciekawych imprez. Koszt prac związanych z Parkiem wyniósł ponad 5 milionów zł.

Planty miejskie

Planty są najmłodszą przestrzenią parkową, ale efekty rewitalizacji tego położonego przy katedralnych murach miejsca są dobrze widoczne. Jeszcze niedawno był to teren zapomniany, straszący śmieciami i nieprzystępny. Po przebudowie i rewitalizacji stał się pięknym ogrodem i miejscem wypoczynku. Prace remontowe zakończyły się we wrześniu tego roku, a ich koszt przekroczył milon zł.

Kultura i rewitalizacja zabytków

Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego

Historia olsztyńskiego Planetarium sięga lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Postęp technologiczny spowodował konieczność jego wyposażenia w technikę projekcyjną XXI wieku, w technologii full-dome. Nowy sprzęt, w tym Mobilne Astrolabium, otrzymało także Obserwatorium Astronomiczne.

Projekt zakończono w 2012 roku. Modernizacja kosztowała ponad 4,5 miliona zł.

Rewitalizacja Tartaku Raphaelsohnów

Realizacja projektu pn. „Rewitalizacja Tartaku Raphaelsohnów” pozwoliła na utworzenie w budynku tartaku Centrum Techniki i Rozwoju Regionu – Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Obiekt został uratowany niejako w ostatniej chwili, gdyż jego stan techniczny był katastrofalny. Malownicze położenie budynku dawnego tartaku na obrzeżach Parku Centralnego podnosi jego wartość jako pięknej wizytówki kulturalnego Olsztyna. 

Rewitalizacja obiektu kosztowała 5,5 miliona zł.

Rewitalizacja dawnej szkoły żeńskiej przy ulicy Wyzwolenia

Historia budynku przy ulicy Wyzwolenia 30 sięga XIX wieku. Przez większość czasu służył on oświacie i nauce. Z uwagi na pogarszający się stan techniczny z czasem zaprzestano jego użytkowania. Po rewitalizacji i modernizacji służy Urzędowi Miasta oraz radnym, wykorzystywany m.in. do spotkań członków różnych komisji Rady Miasta oraz jako miejsce obrad sesyjnych Rady Miasta. Remontując budynek zachowano jego historyczną substancję, nadając mu jednocześnie nowe funkcje.

Rewitalizacja obiektu przekroczyła 13 milionów zł.

Sport i rekreacja

Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Aquasfera”

Na tę inwestycję czekał cały Olsztyn. Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe otwarto w 2013 roku i od razu okazało się sukcesem. Ten obiekt z 50-metrowym basenem olimpijskim ściąga do naszego miasta najpoważniejsze zawody pływackie; równie dużym zainteresowaniem cieszy się część rekreacyjna. Z usług „Aquasfery” korzysta dziennie blisko 1000 użytkowników. 

Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym

Przez lata w Olsztynie pokutowało przekonanie, że miasto odwraca się od jezior. Prawdą jest, że infrastruktura nadjeziorna była mocno zaniedbana i mało atrakcyjna. To wszystko zmienił projekt budowy całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym (Ukiel). Piękny, wybrany w konkursie projekt zachwycił olsztynian i turystów z Polski i Europy. Jego realizacja została wielokrotnie nagradzana oraz reprezentowała Polskie na Światowym Festiwalu Architektury w Singapurze. 

Zagospodarowanie nabrzeży Jeziora Krzywego blisko 99 milionów zł.

Budowa boisk szkolnych

Sport szkolny to fundament budowania zdrowego i aktywnego społeczeństwa. Żeby sukcesy sportowe były także udziałem olsztynian konieczne są boiska szkolne.  Olsztyn bardzo mocno zaangażował się w budowę tzw. Orlików i w efekcie mamy ich już dziesięć i dodatkowo boisko przy LO3. 

Ich budowa kosztowała prawie 16,5 miliona zł. 

Jezioro Długie

Jezioro Długie to urokliwy akwen śródmiejski. Po latach rekultywacji przyszła pora na rewitalizację jego pięknego nadbrzeża. Najpierw odbudowano zniszczony most, łączący brzegi jeziora w jego najwęższym miejscu, a później wybudowano wokół Długiego kilometry ścieżek rowerowych i pieszych. Inwestycja z uwagi na piękny starodrzew była trudną i budzącą emocje, ale zakończyła się niekwestionowanym sukcesem.  

Zagospodarowanie brzegów Jeziora Długiego kosztowało nieco ponad 6 milionów zł. 

Edukacja i sprawy społeczne

Olsztyńska Karta Dużej Rodziny

Potrzeba wzmacnianie rodziny jest oczywista. Służą temu różne sposoby i programy – także takie, jak Olsztyńska Karta Dużej Rodziny. Karta ma ułatwiać dużym rodzinom dostęp do różnych dóbr i świadczeń – całkowicie bezpłatnie lub też ze znacznym, odczuwalnym rabatem.

Poza jednostkami gminnymi do programu przyłączyli się prywatni partnerzy. Do lipca tego roku podpisano umowy z przeszło 100 podmiotami.   

Olsztyński Budżet Obywatelski

Olsztyński Budżet Obywatelski zadebiutował w roku 2013 i był odpowiedzią na liczne postulaty różnych środowisk i organizacji pozarządowych, oczekujących większego udziału społecznego (partycypacji społecznej) w istotnych decyzjach dotyczących olsztyńskiego samorządu. Wdrożenie tego pomysłu zakończyło się niekwestionowanym sukcesem. W bieżącym roku olsztynianie zgłosili ponad 150 projektów, a do realizacji mieszkańcy wybiorą 27 propozycji. 

Tegoroczny budżet obywatelski wyniósł 3 730 000 zł.

Wyposażenie i modernizacja szkół zawodowych

Poprawa jakości i warunków nauczania w szkołach zawodowych były głównym przyczyną budowy i rozbudowy oraz unowocześnienia bazy szkolnictwa zawodowego w Olsztynie. Przedsięwzięcie objęło placówki, których obiekty do bezpośredniej nauki zawodu od lat były w złym stanie technicznym: Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Ekonomicznych oraz Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych. Obecnie prowadzona jest modernizacja Zespołu Szkól Mechaniczno-Energetycznych, wraz z wyposażeniem warsztatów.

Łączny koszt modernizacja tych placówek przekroczy 51 milionów  zł.

Przedszkole Miejskie nr 5 na oś. Generałów

Olsztyn ma dodatni wskaźnik demograficzny i jeszcze lepsze prognozy na przyszłość. To cieszy, ale też pociąga za sobą konieczność budowy nowych przedszkoli i szkół. Jedna z takich placówek – Przedszkole Miejskie nr 5 przy ul. Gen. Maczka – została oddana do użytku w 2012 roku. Położone wśród sadów, na obrzeżach osiedla Generałów, przedszkole ma siedem nowocześnie wyposażonych oddziałów, salę do zajęć indywidualnych oraz duży plac zabaw z atrakcyjnym sprzętem. Jest w stanie przyjąć do 175 małych podopiecznych.

Jego budowa kosztowała 10 milionów zł.

Gospodarka i rozwój

Olsztyński Park Naukowo- Technologiczny

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny to istotne wzmocnienie olsztyńskiego potencjału gospodarczego. Park tworzą: Centrum Transferu Technologii, Park Technologiczny oraz Inkubator Przedsiębiorczości.  Łączna powierzchnia obiektów Parku przekracza 10 000 metrów kw. Popularność Parku spowodowała, że jego zasoby lokalowe są już niemal w pełni wynajęte, a z  jego zasobów korzysta ponad 71 firm, zatrudniających blisko 500 osób. 

Budowa Parku kosztowała blisko 70 milionów zł.

Strefy przedsiębiorczości

Inwestorzy są swoistym kołem zamachowym rozwoju miasta. Żeby jednak zechcieli i mogli wykorzystać swój potencjał gospodarczy, potrzebne są tereny pod przyszłe inwestycje – uzbrojone w media i dojazdy. Tak właśnie wygląda strefa przedsiębiorczości nad malowniczym jeziorem Ukiel (Krzywym). Tworzy ją dziewięć, pięknie położonych i gotowych na przyjście inwestorów, działek o łącznej powierzchni 11,36 ha, które w zdecydowanej większości zostały już sprzedane.