(+48) 783 691 062 komitetwyborczy@grzymowicz.pl
Wyzwolenia 24/6

Halina Zaborowska - Boruch

Pozycja nr 2

Okręg 4

Jaroty, Pieczewo, Generałów

Halina Zaborowska - Boruch
Od ponad 9 lat pracuje na stanowisku zastępcy Prezydenta Olsztyna. Odpowiada za organizację inwestycji i gospodarkę nieruchomościami w mieście. Jest przewodniczącą Komisji Przygotowania i Opiniowania Projektów Inwestycyjnych, przewodniczyła zespołowi do spraw opracowania Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna oraz koordynowała pracę zespołu przygotowującego strategię rozwoju miasta-Olsztyn 2020. Jest koordynatorem Platformy Ekomobiności Miejskiej. Od 2013 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Olsztynie.
Absolwentka Wydziału Budownictwa Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej. Kariera zawodowa związana z branżą budowlaną. Rozpoczynając od pracy w przygotowaniu produkcji, przez kierowanie budową, działem technicznym, do zarządzania firmą organizującą realizację budownictwa wielorodzinnego i wynajmującą mieszkania.
Prywatnie jest żoną i matką dwóch synów. Kocha rodzinne podróże po kraju i zagranicy.