(+48) 783 691 062 komitetwyborczy@grzymowicz.pl
Wyzwolenia 24/6

Irena Petryna

Pozycja nr 3

Okręg 1

Redykajny, Gutkowo, Nad Jeziorem Długim, Likusy, Dajtki, Grunwaldzkie, Podgrodzie, Brzeziny, Kortowo

Irena Petryna
Jest urodzoną społeczniczką. Pomoc innym to jej drugie imię. Od 20 lat jest prezesem Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Forum Kobiet, wiele lat zaangażowana w zarządzie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie. Była Posłem na Sejm RP II kadencji i wicemarszałkiem Samorządu Województwa I kadencji. Była zaangażowana w utworzenie oddziału regionalnego TVP w Olsztynie, stworzenie olsztyńskiej radioterapii oraz uruchomienia kształcenia pielęgniarek na poziomie licencjackim.
Od 13 lat jest dyrektorką Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, który pod jej rządami stał się licząca placówką w regionie i kraju.
Absolwentka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.