(+48) 783 691 062 komitetwyborczy@grzymowicz.pl
Wyzwolenia 24/6

Piotr Sławomir Klimas

Pozycja nr 5

Okręg 2

Wojska Polskiego, Podleśna, Zatorze, Zielona Górka, Kętrzyńskiego, Pojezierze

Piotr Sławomir Klimas
Jest zwolennikiem dialogu i współdziałania! W Służbie Więziennej, z którą związał swoje życie zawodowe współtworzył struktury okręgowe związków zawodowych, których został przewodniczącym. Jest prezesem zarządu Fundacji Radosne Dzieci, która prowadzi inicjatywy dla dzieci i młodzieży. Jako przewodniczący Rady Osiedla Zielona Górka dba o przedstawicieli wszystkich pokoleń. Jest absolwentem historii.